Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

KỲ THI KỸ NĂNG MỀM - CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 3 (NĂM HỌC 2022 - 2023) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Ngày 6/4/2023, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp đã tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm cho các em sinh viên với thành phần tham dự đến từ các Lãnh đạo khoa của Nhà trường. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc và thành công tại địa điểm Nhà F - Trung tâm Thực hành Công nghệ.

Trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra, các Lãnh đạo khoa của Nhà trường có cơ hội phỏng vấn trực tiếp, đánh giá năng lực về kỹ năng phỏng vấn và làm hồ sơ ứng tuyển từ các bạn sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành đào tạo của DNTU.

Một số hình ảnh của kỳ thi:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.